Browse By

על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון:

לפני כשלושה חודשים, הסתמנה היסטוריה בשוק ההון המקומי, כאשר יצאה לדרך רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כגוף נפרד ממשרד האוצר כאשר עד כה היא הייתה חלק ממנו.

ובכך, הפכה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ליחידה עצמאית ונפרדת. הממונה על הרשות היא דורית סלינגר שנמצאת בתפקיד מאז ספטמבר 2013 ובעצם ממשיכה עד היום.

אז מה היא בעצם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון?

הרשות הינה גוף הפועל במסגרת משרד האוצר ופועל להסדרה ולפיקוח בשירותים הפיננסיים בישראל כגון קופות גמל, חיסכון, הפנסיה וכמובן הביטוח. כאשר הגופים הנמצאים תחת  הרשות הם חברות לניהול קרנות פנסיה, חברות לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, חברות ביטוח (ומכאן גם סוכני ביטוח) וגופים שונים המפעילים תכניות חיסכון. מטרת הרשות, כפי שהוגדרה, היא להבטיח את הביטחון הפיננסי של הצורכים את שירותיה הפיננסיים של מדינת ישראל. המטרה מושגת על ידי פיקוח ושמירה על היציבות הממסדית במדינה וזאת על מנת שאלו יעמדו בהתחייבויות שלהם כלפי המערכת הפיננסית כולה.

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מנגישה וחופשת בפני הציבור את הנתונים הפיננסים

כמו כן, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון עוסקת בהגברת המודעות הציבורית לשירותים הפיננסיים השונים ולשקיפות הגורמים הנותנים את השירותים הפיננסיים, ובפרט בתחומי הביטוח פנסיוני וביטוח כללי. מאמץ נוסף של הרשות בהקשר הציבורי, הוא עידוד מדיניות חיסכון והתאמת מדיניות זו לצרכי המשק הלאומי. גם חקיקה היא מתפקידיה של הרשות, כאשר החקיקה תוציא לפועל את כל מטרות הרשות שצוינו עד כה. העבודה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון נעשית על ידי שיתוף פעולה עם גורמים פיננסיים משמעותיים במדינה וביניהם בנק ישראל, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך.

היתרונות של הפרדת שוק ההון ביטוח וחיסכון מהממשלה

הרעיון במהלך להפיכת הרשות לישות עצמאית נפרדת ממשרד האוצר, הוא הגברת הפיקוח על הביטוחים ועל שוק ההון, וזאת על ידי הקמת מערך ייעוץ משפטי עצמאי לרשות. בכך, העצמאות יוצרת גוף פיקוח בעל כוח רגולטור גדול יותר משהיה לו תחת כנפי האוצר. מנגד, חיסרון שעלול להיווצר בטווח הארוך מהפרדת הרשות ממשרד האוצר הוא הרחקת הפיקוח הפיננסי מהקודקודים של האוצר ומאגפים חשובים באוצר ובמיוחד מאגף התקציבים.

האחריות של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

אחריות הרשות כוללת פיקוח ישיר על הנעשה בשוק ההון, הרשות מעורבת התנאי ביטוח כדי לשמור על הלקוחות, הם קובעים תעריפים ודרכי השקעה כדי לשם הגנה מפני הפסדים שאותו הלקוח לא יוכל לכסות בעתיד. בנוסף לפיקוח הישיר הם מבצעים פיקוח עקיף כדי לבקר את עצמם באמצעות תחשיבי עתודות והון. שוק ההון ביטוח וחיסכון מעניקות רישיונות והיתרי שליטה על הגופים הפיננסים אשר כפופים לרשות. הם מבקרים את החשבונות ובודקים תקינותם, ומבצעים הערכה מוסדית לגופים הכפופים אליהם.

מקווים שלמדתם מהכתבה קצת יותר על שוק ההון ביטוח וחיסכון, מוזמנים להמשיך ולקרוא עוד כתבות מעניינות באתר שלנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *