Browse By

ביטוח דירקטורים | כל מה שחשוב לדעת

נושאי משרות רבות שהם דירקטורים בחברות שונות, הם מהווים למעשה חלק מרכזי מהצוות הניהולי של החברה

לכל הדירקטורים בחברות השונות ישנה השפעה על החלטות ניהוליות כלליות וכן במקרים רבים, רבים מן ההחלטות מתבססות על חוות הדעת של הדירקטורים או על פי הצבעה בישיבת ההנהלה והדירקטורים וכן בהתאם להסכמה של הדירקטור. עקב ההשפעה המשמעותית הזו בה לכל דירקטור ישנו חלק בהחלטות רבות של חברה, כל אדם העובד גם כדירקטור מומלץ שיבטח עצמו באמצעות ביטוח דירקטורים. הצורך לפוליסת ביטוח דירקטורים נובע מכך שלרבים מנושאי המשרות הפרטיות ישנה אחריות ניהולית בחברות בהן הם נושאים תפקידים שונים.

 

ביוח

כיסוי מלא שווה לשקט נפשי

פוליסה זו של ביטוח דירקטורים תעניק כיסוי של ביטוח אישי כנגד תביעה כלפי דירקטורים או נושאי משרה שונים עקב החלטות ומעשים שהתרחשו בתפקידם:

אם אלו היו החלטות שגויות, הפרת חובות, חריגות מן הסמכות שניתנה להם או על כל מקרה אחר של רשלנות. הפוליסה המעניקה ביטוח דירקטורים נוצרה בכדי לספק מנגנוני הגנה כלכליים במקרה של כשלים באחריות הדירקטור בחברה בה הוא משמש כדירקטור. גם במקרים של תביעות חריגות או במקרים בהם החלטות הדירקטור לא היו בגבולות האחריות שלו או של החברה, יהיה כיסוי מקיף והגנה מלאה. גם אם הדירקטור מבוטח בפוליסה זו, אך החברה בה הוא מכהן אינה מכוסה מפני תביעות מסוג זה, או שהכיסוי כבר הסתיים, גם אז מבוטח הדירקטור באופן מקיף.

לכן זוהי פוליסה חשובה עבור כל דירקטור מפני תביעה העלולה לצוץ לפתע באופן בלתי מתוכנן ובלתי צפוי. פוליסה זו יכולה להיות בסכומים של כיסויי תביעות עד למיליון דולר, כך שמדובר בביטוח חשוב המאפשר לעבוד ולהתפרנס באופן שקט. למוצר זה יתרונות רבים וחשובים. זוהי פוליסה חשובה ואישית שתאפשר לכל מנהל או דירקטור לשלוט בעבודתו ולא להיות תחת חשש או תלול לשיקולי החברה או הלקוחות, או לחשוש מתביעות שונות. ישנם דירקטורים המכהנים בתפקידם בכמה חברות במקביל ועל כן הביטוח יהיה אפקטיבי יותר עבורם. הפוליסה יכולה לכלול גם הרחבה המבטחת גם את בני הזוג ולהגן גם עליהם מפני תביעות אפשריות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *