Browse By

Category Archives: ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי – חשוב ביותר

בתור פועלים פשוטים במפעל מסוים אנו נוטים בדרך כלל להקל ראש בביטוח מקצועי, אותו אנו אמורים לקבל מבעל העסק. ביטוח מקצועי בעצם מאפשר לנו לעבוד בעבדות המסוכנות ביותר ולשמור עלינו במקרה של תאונה או פגיעה חמורה במצב הפיזי או הנפשי שלנו. ביטח מקצועי כיום מוגדר

ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי רפואי- הביטוח שמעניק לכם את ההגנה הטובה ביותר‎

ביטוח מקצועי כללי הינו ביטוח המיועד לבתי עסק ולבעלי המקצועות החופשיים. מדובר בביטוח המעניק פוליסת ביטוח שמטרתה לכסות כל מקרה בו מוגשת תביעה בגין נזקים אשר נגרמים על ידי המבוטח או מטעמו לצד שלישי כלשהו. כלומר, מבוטח אשר גרם נזקים, עקב רשלנות או כל דבר

ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי – בסיס להכל

כל טעות היא שיעור ולכן לא נכון להסתכל על טעויות כמשהו שהוא שלילי, אלא להיפך. מכל טעות שעושים לומדים משהו. נכון, לפעמים טעויות יכולות להיות הרסניות והרות גורל אבל מי שלא מנסה לא טועה ולא לומד. אי אפשר להיות במסגרת של תנאי מעבדה לאורך זמן

אחריות מקצועית, ביטוח מקצועי

על ביטוח מקצועי – אחריות מקצועית

איך עושים ביטוח לעסק, מה זה אחריות מקצועית ומהם השלבים בבחירת פוליסה? בדקנו ביטוח מקצועי, או בשמו הנפוץ יותר – ביטוח אחריות מקצועי, הוא סוג ביטוח המיועד לבתי עסק ולבעלי המקצועות החופשיים. מדובר בביטוח המעניק פוליסת ביטוח שמכסה כל מקרה בו מוגשת תביעה בגין נזקים