Browse By

Category Archives: זכויות עובדים

מנהל , משרד , מחשב ,עבודה

ביטוח עבודות קבלניות – בטיחות מעל הכל

עבודות קבלניות הינן עבודות אשר נעשות על ידי עובדים פשוטים של קבלן מסוים – מעסיק אדם כלשהו, הנבחר על ידי מבקש העבודה, מעסיק תחתיו עובדים רבים שמייצרים את העבודה הנדרשת. ביטוח עבודות קבלניות הינו דבר חשוב ובעל ערך רב. עבודות קבלניות לרוב הינן עבודות שכרוך

זכויות עובדים זרים

זכויות עובדים זרים- כל הזכויות והחובות המגיעים

כל אדם שעוסק בהעסקת עובדים רגילים ובהעסקת עובדים זרים צריך לדאוג כל הזמן להיות מעודכן במה קורה ואלו שינויים יש בחקיקה של זכויות עובדים. אף עסק לא רוצה למצוא את עצמו נתבע על ידי אחד העובדים שלו בגלל שהוא לא שמר על החוק כי שכח